บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เลื่อนการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 กับมนุษย์ให้เร็วขึ้น 2 เดือน มาเป็นครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม

รอยเตอร์รายงานว่าตารางการทดลองกับมนุษย์ที่เร็วขึ้นทำให้จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันเข้าร่วมโครงการทดลองวัคซีนสูตรของบริษัทกับกลุ่มทดลองขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแผนงานของรัฐบาลอเมริกัน ในอันที่จะให้มีวัคซีนที่ใช้ได้ก่อนสิ้นปีนี้
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะใช้เทคโนโลยีในการทดสอบวัคซีน ที่บริษัทเคยใช้กับการพัฒนาวัคซีนต้านโรคอีโบล่าซึ่งได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรป มื่อเดือนที่แล้ว ตามรายงานของรอยเตอร์

ที่มา : Voice of America 11 มิถุนายน 2563 [https://www.voathai.com/a/johnson-and-johnson-coronavirus/5457735.html]