ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สำเร็จอีกขั้น ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับพยาธิใบไม้ตับ รู้ผลทันที ไม่ต้องส่งตรวจถึงห้องแล็ปโรงพยาบาล ที่ใช้เวลานาน พร้อมเปิดตัวครั้งแรกแล้วที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เล็งขยายวงตรวจให้กว้างขวางในชุมชนแหล่งระบาดโรคพยาธิใบไม้ในตับ

     เมื่อเร็วๆนี้ ที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดกิจกรรมเปิดตัวครั้งแรกของ “ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็วสำหรับพยาธิใบไม้ตับ (Rapid Diagnostic Test for Opisthorchiasis)” ที่ผลิตโดยโครงการการผลิตชุดตรวจปัสสาวะ สำเร็จรูปสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ดำเนินการโดย ศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวรและคณะ
ภายใต้แหล่งทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานสาธารณสุข อ.กมลาไสย อสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้เข้าร่วมรณรงค์ต่อสู้ให้ประชาชนในภาคอีสานปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ อันเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยวันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่คณะวิจัยสามารถพัฒนาชุดตรวจการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมใช้ตรวจการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ในชุมชน ไม่ต้องส่งตัวอย่างปัสสาวะมาตรวจที่โรงพยาบาล
ที่สำคัญชุดตรวจนี้ สามารถตรวจการติดเชื้อได้แม่นยำกว่าการตรวจไข่พยาธิในอุจจาระ วันนี้จึงเป็นก้าวแรกของการทดลองที่ผู้ถูกตรวจไม่ต้องเสียเวลารอ จะทราบผลทันทีที่หยดตัวอย่างปัสสาวะลงบนแผ่นแถบสีชุดตรวจที่โครงการนี้ผลิต ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อได้รับยาถ่ายพยาธิ เพื่อรักษาโรคอย่างทันการณ์ในวันนั้นเลย โครงการนี้พร้อมจะขยายวงการตรวจให้กว้างขวางในชุมชนที่อยู่ในแหล่งระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา : Manager online 11 มิถุนายน 2563  [https://mgronline.com/local/detail/9630000060722]