สำนักข่าวซินหัว สื่อทางการจีน รายงาน (10 มิ.ย.) — วารสารเซลล์ (Cell) เผยแพร่ผลการศึกษาล่าสุดที่ระบุว่าวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดเชื้อตายของจีน ได้สำแดงฤทธิ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ระดับสูงในการทดลองกับสัตว์

การวิจัยวัคซีนทางเลือก บีบีไอบีพี-คอร์วี (BBIBP-CorV) ดำเนินการโดยสถาบันผลิตภัณฑ์ทางชีววิทยาปักกิ่ง สังกัดบริษัท ไชน่า เนชันแนล ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด (CNBG), ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งชาติจีน และสถาบันอื่นๆ
คณะนักวิจัยรายงานว่ามีการทดลองผลิตวัคซีนทางเลือก ซึ่งกระตุ้นความเข้มข้นระดับสูงของแอนติบอดีชนิดดี (neutralizing antibody) ที่ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในหนูขาว หนู หนูตะเภา กระต่าย และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์อย่างลิงแสมและลิงวอก
อนึ่ง วัคซีนชนิดเชื้อตายผลิตจากเชื้อโรคที่ถูกทำให้ตายแล้ว ส่วนแอนติบอดีชนิดดีสามารถปกป้องเซลล์จากจุลชีพก่อโรคหรืออนุภาคก่อโรคติดเชื้อด้วยการลบล้างผลทางชีววิทยา
การสร้างภูมิคุ้มกันขนาด 2 โดส ซึ่งแต่ละโดสมีน้ำหนัก 2 ไมโครกรัม ทำให้เกิดการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทางท่อลมอย่างแข็งแกร่งในลิงวอก โดยไม่พบภาวะแอนติบอดีส่งเสริมการติดเชื้อ (ADE) ในการทดลองครั้งนี้
นอกจากนั้นวัคซีนยังแสดงผลิตภาพสูงและความคงตัวทางพันธุกรรมที่ดีสำหรับการผลิต ซึ่งสนับสนุนการประเมินเพิ่มเติมอื่นๆ ในการทดลองทางคลินิกที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
สถาบันผลิตภัณฑ์ทางชีววิทยาปักกิ่งได้เพิ่มกำลังการผลิตด้วยการก่อสร้างหน่วยการผลิตขนาดใหญ่ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งผ่านข้อกำหนดการป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสูง โดยหน่วยดังกล่าวจะสามารถผลิตวัคซีนโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย จำนวน 100-120 ล้านหลอดต่อปี

ที่มา : Manager online 11 มิถุนายน 2563 [https://mgronline.com/china/detail/9630000060354]