การรักษาโรคมะเร็งแบบดั้งเดิม ที่มีทั้งการให้เคมีบำบัด การฉายแสง รวมทั้งการผ่าตัด ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยมะเร็งอย่างมาก จากที่การให้เคมีบำบัดและฉายแสงจะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งพร้อมๆกับเซลล์ปกติในร่างกายผู้ป่วย

แต่ในปัจจุบัน การรักษามะเร็งเริ่มจะเน้นการรักษาที่ตรงจุดมากขึ้น อย่างการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ตรวจพบในระยะแรก ซึ่ง ดร.จูเลียน ไวท์ จากศูนย์มะเร็งครบวงจรแห่ง Ohio State University ผู้ศึกษาวิธีการฉายแสงเฉพาะจุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง บอกว่า การรักษามะเร็งด้วยการฉายแสงเฉพาะจุดเป็นวิธีที่ได้ผล
ดร. ไวท์ อธิบายว่า การฉายรังสีอ่อนๆ จากหลายๆ จุดในบริเวณที่ผ่าตัดเนื้องอกในเต้านมออกไปแล้ว ซึ่งใช้เวลารักษาเพียง 5 วัน ให้ผลดีเทียบเท่ากับการฉายแสงเต้านมแบบดั้งเดิม ที่ใช้เวลาราว 4-6 สัปดาห์
อีกด้านหนึ่ง ดร. วิลเลียม เนลสัน จากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ บอกว่า การบำบัดด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันเข้ามาจัดการเซลล์มะเร็ง ก็เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบัน
ดร. เนลสัน บอกว่า จากการศึกษาพบว่าภูมิต้านทานของมนุษย์สามารถมองเห็นเซลล์มะเร็งในร่างกายว่าเป็นสิ่งผิดปกติ และหากเราสามารถปลดปล่อยศักยภาพของระบบภูมิต้านทานในร่างกายผู้ป่วย ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวทำลายเซลล์มะเร็งได้
ล่าสุด มีอีกหนึ่งหนทางการรักษา ที่ลงลึกถึงระดับดีเอ็นเอ โดยแพทย์จะตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งของผู้ป่วย และออกแบบตัวยาที่จะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรงได้อย่างแม่นยำ
ดร.มาร์เซีย โบรส จากศูนย์โรคมะเร็งอะแบรมสันแห่ง University of Pennsylvania ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการรักษารูปแบบนี้ บอกว่า มะเร็งของผู้ป่วยแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปเหมือนกับความแตกต่างทางดีเอ็นเอของแต่ละบุคคล การรักษานี้จึงเริ่มจากตรวจองค์ประกอบความผิดปกติของดีเอ็นเอในเซลล์มะเร็งของผู้ป่วย เพื่อหาต้นตอของมะเร็ง และหาวิธีการรักษาที่ได้ผลและตรงจุด ซึ่งจะไม่เข้าไปทำลายเซลล์ปกติ และมีผลข้างเคียงน้อยกว่าการรักษาแบบดั้งเดิม
อย่างไรก็ตาม ดร.โบรส มองว่าการรักษาแบบนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ป่วยทุกรายไป
แพทย์หญิงจากศูนย์โรคมะเร็งอะแบรมสัน พบว่าการรักษานี้ให้ผลดีกับผู้ป่วยมะเร็งที่ยังไม่หายขาด ผู้ป่วยที่กลับมาเป็นซ้ำหลายครั้ง และผู้ป่วยที่มะเร็งลามไปในส่วนอื่นของร่างกาย
แม้ว่าวิธีการรักษามากมายที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะไม่ใช่หนทางที่ใช่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกราย แต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแล้วการรักษาแบบตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นการฉายแสงเฉพาะจุด ศาสตร์ภูมิคุ้มกันบำบัด หรือการรักษาที่ลงลึกถึงระดับดีเอ็นเอ ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งช่วยร่นเวลาในการรักษาและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคต

ที่มา : Voice of America 28 มิถุนายน 2562 [https://www.voathai.com/a/us-dna-cancer-treatment/4976624.html]