ในปัจจุบันความชาญฉลาดของ AI ปัญญาประดิษฐ์ ได้ถูกนำมาใช้สนับสนุนการทำงานของมนุษย์อย่างเราๆ ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ก็มีบางเรื่องที่มนุษย์นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น เรื่องที่นักวิจัยอังกฤษได้มีการทดลองใช้ AI ฟังเสียงกดแป้นคีย์บอร์ดขณะกำลังใส่รหัสผ่านบนหน้าเว็บ และพบว่า AI สามารถถอดเสียงการกดเป็นตัวอักษรด้วยความแม่นยำถึง 90 %

.

การทดลองในเรื่องข้อเสียของ AI นี้ เป็นผลงานของ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ (University of Surrey) ประเทศอังกฤษ โดยได้ทดลองใช้ไมโครโฟนของสมาร์ตโฟน ไปจ่อใกล้ ๆ กับคีย์บอร์ดของ MacBook Pro รวมถึงใช้ฟีเจอร์การบันทึกเสียงจากโปรแกรมซูม (Zoom) โปรแกรมประชุมออนไลน์ และบันทึกเสียงการกดแป้นพิมพ์ในแต่ละแถว 25 ครั้ง ไล่ทีละแถวจนครบ 36 ปุ่มบนคีย์บอร์ดที่รวมถึงสัญลักษณ์และตัวเลขของ MacBook Pro ด้วยการใช้นิ้วและน้ำหนักมือที่แตกต่างกัน

.

หลังจากนั้นได้นำเสียงไปเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของโปรแกรม หรือ แมชชีน เลิร์นนิง (Machine Learning) และพบว่าตัวโปรแกรมสามารถจำแนกได้ว่าเสียงกดคีย์บอร์ดนั้นมาจากเสียงปุ่มคีย์บอร์ดตัวไหนได้ โดยความแม่นยำจากเสียงบนสมาร์ตโฟนอยู่ที่ 95% ส่วนเสียงจากซูม (Zoom) แม่นยำ 93% ของการกดจริง

.

ในปัจจุบันงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการเก็บข้อมูลการจำแนกการพิมพ์คีย์บอร์ด จาก AI แต่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ยืนยันว่า AI สามารถจำแนกเสียงกดคีย์บอร์ดได้ และมีความแม่นยำมาก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การหาวิธีป้องกัน การดักฟังเสียงบนคีย์บอร์ดเพื่อถอดรหัสผ่าน

.

เนื่องจากมีหลายๆ คน นิยมการใช้งานคอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น การทำงานในร้านกาแฟ ร้านอาหาร ห้องสมุด ซึ่งจะมีความเสี่ยงในการดักฟังรหัสผ่านได้ง่ายขึ้น

.

ข้อแนะนำในเบื้องต้นของนักวิจัย ได้แนะนำว่า การสร้างรหัสผ่านควรมีทั้งตัวอักษรเล็กและใหญ่ปะปนกัน เพราะ AI ยังไม่สามารถจำแนกได้ว่าการกดนั้นมีการกดปุ่ม Shift หรือไม่ แต่งานวิจัยชิ้นนี้ ก็สามารถให้ข้อมูลได้ว่า สามารถใช้ AI ดักฟังรหัสผ่านจากเสียงกดแป้นคีย์บอร์ดได้

.

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/science/detail/9660000073236