ภาพจำลองสามมิติของเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของ COVID-19

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยป่วยเพราะโควิด-19 คุณอาจมีภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสไข้หวัดบางชนิดโดยไม่รู้ตัว

.

ผลการวิจัยชิ้นใหม่ชี้ว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 มาแล้ว อาจลดความเสี่ยงในการติดหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับโคโรนาไวรัสได้ด้วย และนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 แบบใหม่

.

นายแพทย์มานิช ซาการ์ จากศูนย์การแพทย์บอสตัน ผู้จัดทำรายงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ในวันพุธ เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสอีกในอนาคต และเราสามารถพัฒนาวัคซีนให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยการศึกษาการตอบสนองของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ

.

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า 4,900 คนผู้เคยป่วยด้วยโควิด-19 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2020 - ตุลาคม 2021 และพบว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วมีความเสี่ยงติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคหวัดลดลง 50% เทียบกับผู้ที่ไม่เคยป่วยเพราะโควิด-19 หรือได้รับวัคซีนครบถ้วนตามจำนวน

.

ทั้งนี้ โรคหวัดนั้นเกิดจากไวรัสหลายประเภท และคาดว่าโคโรนาไวรัสเป็นสาเหตุของผู้ติดไข้หวัดราว 1 ใน 5

.

นักวิจัยพบความเชื่อมโยงของภูมิคุ้มกันไข้หวัดที่เกิดจากโคโรนาไวรัสกับสารโปรตีนบางอย่างซึ่งยังไม่มีการนำมาใช้กับวัคซีนในปัจจุบัน ซึ่งนายแพทย์มานิช ซาการ์ เชื่อว่า การเพิ่มสารโปรตีนดังกล่าวในวัคซีนโควิด-19 จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสได้

.

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์เวสลีย์ ลอง ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาแห่ง Houston Methodist ในรัฐเท็กซัส ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องการงานวิจัยชิ้นนี้ ให้ความเห็นว่า วัคซีนโควิด-19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในการป้องกันอาการป่วยหรือเสียชีวิตจากโควิด-19

.

และว่า หากเราสามารถพัฒนาวัคซีนที่ป้องกันเชื้อไวรัสหลายชนิดได้ในสูตรเดียว เราอาจใช้วิธีผสมสูตรวัคซีนใหม่นั้นกับวัคซีนที่มีอยู่ หรือเริ่มใช้วัคซีนสูตรใหม่นั้นในวงกว้างเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันไวรัสต่าง ๆ ได้ในคราวเดียว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยม

ที่มา : voathai https://www.voathai.com/a/past-covid-infections-may-help-protect-against-certain-colds-could-it-lead-to-better-vaccines-/7653519.html