ภาพจากเมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้

ย้อนชมภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก อย่าง "ซูเปอร์บลูมูน" (super blue moon) ที่รับชมได้ด้วยตาเปล่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (30 ส.ค.)

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เร่งขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าความร่วมมือภาครัฐและเอกชน จับมือจังหวัดสระบุรี พร้อม 21 หน่วยงาน ด้วยการสนับสนุนจาก 7 กระทรวง ประกาศเจตนารมณ์ “PPP-Saraburi Sandbox: A Low Carbon City” สร้างจังหวัดต้นแบบ “สระบุรีแซนด์บ๊อกซ์ เมืองคาร์บอนต่ำ”

เมื่อปี 1936 นักเขียนชาวอเมริกันชื่อว่า โลเวลล์ โทมัส ได้ระบุในคำนิยมที่เขาเขียนให้กับหนังสือเล่มดัง “วิธีชนะมิตรและจูงใจคน” (How to Win Friends and Influence People) ของเดล คาร์เนกี เอาไว้ดังนี้

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 (17th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว