เด็กและผู้ปกครองรอที่ห้องผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลเด็กในกรุงปักกิ่ง ของจีน เมื่อ 23 พ.ย. 2023

นักวิทยาศาสตร์ออกโรงเตือนเกี่ยวกับความกังวลเรื่องการระบาดใหญ่รอบใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากองค์การอนามัยโลก ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากจีน ในประเด็นการระบาดหนักของโรคทางเดินหายใจและคลัสเตอร์ปอดอักเสบในเด็ก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นความสำคัญของปัญหานี้และต้องการให้คนไทยมีส่วนร่วมต่อการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน จึงร่วมมือกับสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) เปิดตัวแอปพลิเคชัน CFiD (Carbon Footprint in Daily life) ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท อโยเดีย จำกัด เพื่อให้บุคคลที่สนใจสามารถบันทึกและติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมที่จะนำไปสู่เป้าหมายการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมประจำวัน ที่เชื่อมโยงไปยังการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยได้จัดกิจกรรมเปิดตัวและแนะนำแอปพลิเคชัน Carbon Footprint in Daily life หรือ CFiD ไปเมื่อเร็วๆ นี้

‘อินทรี อีโคไซเคิล’ มุ่งมั่นจัดการขยะอย่างยั่งยืน ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เดินหน้า Close the loop ใช้โมเดลรื้อร่อนขยะที่เผาไหม้ได้จากบ่อขยะชุมชน และรวบรวมขยะพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้แปลงเป็นพลังงานความร้อนทดแทนถ่านหิน ในกระบวนการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ ช่วยแก้ปัญหาขยะจากบ่อฝังกลบ ลดการรั่วไหลของขยะสู่สิ่งแวดล้อม

วานนี้ (22 พฤศจิกายน 2566) ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) รับมอบใบรับรองระบบงานตามมาตรฐาน มอก.17065-2556 (ISO/IEC 17025:2012) จากนายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมด้วย ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ผู้อำนวยการฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะร่วมในพิธีรับมอบในครั้งนี้