การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นตัวการสำคัญของภาวะโลกเดือด (Global Boiling) ส่งผลให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั่วโลก ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศแบบสุดขั้ว เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่กระทบในวงกว้าง ทั้งสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ วิกฤติน้ำแล้ง ความมั่นคงทางอาหาร และปัญหาสุขภาพ จึงมีความพยายามร่วมกันในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้น้อยกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ภายในสิ้นศตวรรษนี้ ภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของโลกที่ทุกคนต้อง “ร่วมมือกัน” และ“เร่งลงมือทำ”

หลังจากติดกับพื้นมหาสมุทรมานานกว่า 30 ปี ในที่สุดภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เคลื่อนที่อีกครั้ง

ภูเขาน้ำแข็งที่ชื่อว่า A23a นี้ แตกตัวออกมาจากแนวชายฝั่งของทวีปแอนตาร์กติกาในปี 1986 แต่กลับแน่นิ่งแทบจะในทันทีอยู่ในทะเลแวดเดลล์ และกลายเป็นเกาะน้ำแข็งไปโดยปริยาย

อว.-TED FUND จัดงาน TED FUND GRANT DAY 2023
มอบเงินทุนสนับสนุนนักศึกษา และผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่
“เผย ปี 2567 เตรียมงบกว่า 320 ล้านบาท หนุนผู้ประกอบการนำงานวิจัยมาต่อยอด พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย”

ก่อนหน้านี้การศึกษาโครงสร้างโลก ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อกันมานานว่า แก่นโลกและเนื้อโลกนั้นแทบไม่มีการแลกเปลี่ยนสสารหรือแร่ธาตุระหว่างกัน แต่ข้อมูลในการศึกษาครั้งใหม่ได้ค้นพบว่า มีน้ำรั่วซึมถึงแก่นโลก และได้ก่อตัวเป็นโครงสร้างชั้นใหม่บางๆ และยังเป็นพื้นที่ที่ก่อกำเนิดผลึกคริสตัลของโลกอีกด้วย