สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากทั้งสตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอีในการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี บริการ ไปจนถึงโซลูชันการดูแลสุขภาพแบบครบวง โดยหนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อการดูแลรักษา “ภาวะเบาหวาน” เนื่องจากเป็นภาวะที่ส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกาย เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ - หลอดเลือดสมอง ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าและขา ฯลฯ ซึ่งองค์การอนามัยโลกและสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติได้กำหนดให้ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันเบาหวานโลก" (World Diabetes Day)” เพื่อให้องค์กรสาธารสุขทั่วโลกเห็นความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ

FILE - Visitors look at giant replica bottles of COVID-19 vaccine produced by Sinopharm subsidiary CNBG using mRNA technologies at the China International Fair for Trade in Services in Beijing, China, Sept. 5, 2021.

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุในวันจันทร์ว่า ได้ปรับปรุงรายชื่อเชื้อโรคชุดใหม่ที่ต้อง "จับตามองอย่างใกล้ชิด" เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ได้อีกครั้ง

อว. - กกร. ประกาศความสำเร็จความร่วมมือการจัดทำ “แผนฉบับภาคเอกชน” นำร่อง 17 แผน เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด กระจายความเจริญยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค “เอนก” ชี้เป็นเครื่องยนต์ที่ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยพุ่งไปข้างหน้า ด้าน ปลัด อว.เผยเป้าพัฒนาทิศทางชัดเจน ภาคเหนือเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ชูระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เกษตร การแพทย์ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภาคตะวันออก ทำเป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเชิงลึก อาหารปลอดภัย ส่วนภาคใต้ มุ่งการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เผยระยะต่อไปทำแผนครอบคลุมทั่วประเทศภายใน ม.ค. 67

อาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ ออกแบบ “Gowajee” (โก วา จี) นวัตกรรม AI ถอดความภาษาไทย แปลงเสียงเป็นข้อความและข้อความเป็นเสียง แม่นยำเป็นธรรมชาติราวเจ้าของภาษา เก็บข้อมูลปลอดภัย เริ่มใช้งานแล้วกับระบบคอลเซ็นเตอร์และการคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า