ในภาวะที่มีคลื่นความร้อน หนอนผีเสื้อสามารถติดค้างอยู่บนต้นไม้ที่เป็นอาหารของพวกมันได้

ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พบว่าผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมีผลต่อความอยู่รอดของหนอนผีเสื้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปถึงระบบนิเวศน์ ไม่ว่าจะเป็นการผสมเกสรดอกไม้ รวมทั้งบรรดาสัตว์ที่กินพวกมันเป็นอาหาร

นักประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความภาคภูมิและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize จากงาน “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIIF) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ COEX สาธารณรัฐเกาหลี จากผลงานเรื่อง “เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ DustBoy” โดยทีมนักประดิษฐ์เจ้าของผลงาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล, ดร.รัตชยุดา กองบุญ, ดร.ภูชีวันท์ สุริยะวงศ์ และ ดร.ฮัยศัม สาแม โดยประดิษฐกรรม DustBoy เป็นระบบติดตามค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดมาตรฐานแบบ Low cost sensor ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่มีการติดตั้งในภูมิภาคต่างๆของไทยทั่วประเทศ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีการรับรองมาตรฐาน พร้อมนี้ DustBoy ยังสร้างระบบเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย PM 2.5 ที่มีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์

ภาพจาก ESA ที่สำนักข่าว AFP ได้รับเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2023 แสดงให้เห็นภาพกาแล็กซีในกระจุกกาแลกซีเพอร์เซอุส ซึ่งสามารถบันทึกได้โดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศยูคลิด (ที่มา: AFP Photo/ESA/EUCLID/EUCLID CONSORTIUM/NASA)

นักดาราศาสตร์ในยุโรปเปิดเผยภาพชุดจากกล้องยูคลิดที่ออกแบบมาเพื่อศึกษาความลับของสสารและพลังงานมืด (dark matter/dark energy) ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและเชื่อกันว่า เป็นองค์ประกอบ 95% ของจักรวาล ตามรายงานของรอยเตอร์ในวันอังคาร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรใหม่ สร้าง “นักวิทยาศาสตร์ธุรกิจ” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านธุรกิจ ผ่านหลักสูตรใหม่ล่าสุดแบบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ควบปริญญาโท ภายใต้ชื่อ MSB หรือ Master of Science in Business เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เรียนควบคู่ปริญญาโททางธุรกิจอีกเพียง 1 ปีเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน