เนื่องจากมนุษย์เราไม่สามารถดมกลิ่นอวกาศได้โดยตรงเพียงเพราะเราไม่สามารถหายใจได้ในภาวะสุญญากาศ ทำให้หลายๆ คนสงสัยว่าในอวกาศนั้นมีกลิ่นแบบไหน

เลือดเทียมจะเป็นอีกความหวังใหม่หรือไม่

นักวิจัยสหราชอาณาจักรได้นำเลือดเทียมที่สังเคราะห์ในห้องทดลอง ถ่ายเข้าร่างกายมนุษย์ที่ยังมีชีวิต เพื่อทดลองทางคลินิกเป็นครั้งแรกของโลก

This microscope image provided by Pasca Lab/Stanford Medicine shows a human astrocyte cell, center in yellow, and human glial cells (scattered in blue) inside the brain of a rat.

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งทำการทดลองปลูกถ่ายเซลล์สมองของมนุษย์เข้าไปในสมองของหนูเกิดใหม่ เพื่อให้เซลล์เหล่านี้สามารถเจริญเติบโตและสร้างการเชื่อมโยงกับระบบประสาทได้ โดยการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะศึกษาพัฒนาการทางสมองของมนุษย์และโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่ส่งผลต่ออวัยวะที่มีความซับซ้อนที่สุดนี้

ทีมนักฟิสิกส์ทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย ทำการคำนวณจนค้นพบสมบัติเชิงควอนตัมที่แปลกประหลาดของหลุมดำ ซึ่งมันสามารถจะมีมวลที่ตรวจวัดเป็นค่าปริมาณได้ถึง 2 ค่า ในเวลาเดียวกัน