อึ้ง! คนไทยก่อขยะอาหารปีละเกือบ 10 ล้านตัน!! สสส. - TEI สานพลังกรมควบคุมมลพิษ กรมโลกร้อน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย กทม. ผนึก 14 ศูนย์อาหารทั่วประเทศ นำร่องลดขยะอาหาร ส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบาง ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในเขตเมือง มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เฉิง ลี่จิง นักสมุทรศาสตร์ IAP เผยข้อมูลการศึกษาเรื่องอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ว่า ในปี 2023 ที่ผ่านนั้น เป็นปีที่มีความร้อนสะสมอยู่ในมหาสมุทรของโลกเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 1,000 ปี และอุณหภูมิของมหาสมุทรยังได้มีการทำลายสถิติ โดยมีความร้อนเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งได้มีอัตราการทำลายสถิติความร้อนที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2019

ครั้งแรก!! คาโอ ส่งโปรเจกต์ Upcycling “TurnTrash2Trendy” ยกระดับขยะพลาสติก สู่ของใช้พรีเมียมรักษ์โลกสุดสร้างสรรค์  ด้วยความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความสมดุลในการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำให้ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Kao ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้สร้างสรรค์ โครงการ Upcycling #TurnTrash2Trendy เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืน โดยเนรมิตขยะพลาสติกเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ กว่า 50 ตัน สู่ของพรีเมียมรักษ์โลกกว่า 2 แสนชิ้นที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

นักวิจัยแสดงเส้นใยสิ่งทอโปร่งใส ที่ห้องทดลองในฮ่องกง 5 มิ.ย. 2023 (รอยเตอร์)

นักวิจัยฮ่องกงพัฒนาสิ่งทออัจฉริยะพ่วงด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นสีใดก็ได้ที่ต้องการด้วยใช้สัญญาณมือแบบง่าย ๆ