คำแนะนำเพื่อสุขภาพที่ยอมรับนับถือกันมานาน อย่างเช่นการดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์เสมอไป โดยงานวิจัยล่าสุดพบว่าร่างกายและสภาพความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ ทำให้ไม่ต้องดื่มน้ำมากถึง 2 ลิตรต่อวัน

วันนี้ (24 พ.ย. 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) หรือ NIA และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) ร่วมกันลงนามความร่วมมือ "การขับเคลื่อนแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ให้ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริ พร้อมการส่งเสริม ผลักดันงานวิจัย และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการยกระดับทักษะเทคโนโลยีและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมมอบนโยบาย

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. นำนวัตกรรมความงามอย่างริเชอรอล เนเชอรัล เฟเชียว ซีรั่ม ที่ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บอนุภาคสารสกัดเห็ดหลินจือ และไบโอแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยมุกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ไปคว้ารางวัลเหรียญทองและทองแดงจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในงาน Seoul International Invention Fair 2022 (SIIF 2022) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จับมือวงษ์พาณิชย์และชุมชนตำบลบ้านหลวง นำร่องให้ความรู้เรื่องแยกขยะส่งขายต่อ สร้างรายได้ชุมชน จัดตลาดนัดขยะชุมชน ในชุมชนที่อาศัยริมคลองขนมจีน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการส่งเสริมคัดแยกแลกขยะเป็นเงิน ที่จะช่วยลดของเสียลงแหล่งน้ำ รักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน