พงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา หนุนแนวทางจัดการปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม คืออีกหนึ่งองค์กรต้นแบบ หลังเข้าร่วมโครงการ Care the Whale พร้อมการต่อยอดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อีก 8 โครงการ

ภาพจากโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งวันที่ 23 พ.ย. 2023

เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization) ย้ำอีกครั้งว่าโรคระบบทางเดินหายใจในจีนไม่ใช่เชื้ออุบัติใหม่ โดยกล่าวว่าจำนวนผู้ป่วยยังไม่สูงเท่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19

การปลูกพืชบนดวงจันทร์ ถือเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยสำคัญในภารกิจการเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์ของมนุษย์โลก หากทำสำเร็จแล้วก็จะส่งผลดีถึงความมั่นคงทางอาหารสำหรับมนุษย์ที่จะไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ และในปัจจุบันการทดลองใช้ดินตัวอย่างจากดวงจันทร์มาทดลองปลูกพืชก็ได้สำเร็จไปอีกขั้น ด้วยการใช้แบคทีเรียที่มีอยู่บนโลกเป็นตัวช่วยทำให้ดินดวงจันทร์สามารถปลูกพืชได้

ศ.ราซ ยาลีเน็ก (ขวา) และนักศึกษาในสังกัด กับตัวเซนเซอร์ที่ใช้ในจมูกอิเล็กทรอนิกส์

คุณทราบหรือไม่ว่าจมูกของคนเรามีตัวรับกลิ่นถึงข้างละ 400 ตัว ซึ่งสามารถดมกลิ่นที่แตกต่างกันได้หลากหลาย รวมทั้งสิ้น 1 ล้านล้านกลิ่นด้วยกัน ดังนั้นการจะสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เลียนแบบการทำงานของจมูกมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่ใช่เรื่องง่าย