ผลการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Neuroscience สัปดาห์นี้แสดงว่าการยกน้ำหนักจะมีผลต่อสมองก่อนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหลายสัปดาห์

     นักวิทยาศาสตร์โชว์หลักฐานไมโครพลาสติกในสิ่งมีชีวิตหากินตามผิวดินที่แอนตาร์กติกา ชี้ปัญหามลพิษขยะพลาสติกหยั่งลึกถึงห่วงโซ่อาหารที่อยู่ไกลและโดดเดี่ยวจากส่วนอื่นๆ ของโลกแล้ว

     “ดร.ธรณ์” โพสต์เรียกร้อง ควรถึงเวลาแล้วที่ร้านกาแฟที่หวังดีต่อโลก จะกลับมาอนุญาตให้คนไทยนำแก้วมาใช้เองได้อีกครั้ง หวั่นผลของการรณรงค์ขยะพลาสติกแทบสูญหาย ชี้อาจส่งผลต่อโรดแมปของกระทรวงทรัพยากรฯ

     ในประเทศอินเดียวมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นมากถึง 25,000 ตัน ต่อวัน แต่มีเพียง 14,000 ตันที่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ ในเมื่อการขยับตัวแค่ครั้งเดียวของ ‘Garbage Café’ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองได้ถึง 3 อย่างในเวลาเดียว ทั้งเรื่อง ‘คนยากไร้’ ‘การจัดการขยะ’ และ ‘การปรับปรุงถนน’