สำนักงานยาของยุโรปคาดการณ์ว่าจะมียาที่ผ่านการรับรองสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ภายในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า รวมทั้งตั้งความหวังว่าจะสามารถรับรองวัคซีนสำหรับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ในช่วงต้นปีหน้าเป็นอย่างเร็ว

สวทช. จับมือ เน็ตเบย์ และเครือข่ายการแพทย์ พัฒนา “ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19” เพื่อจับคู่เชื่อมโยงความต้องการส่งมอบให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

     วว.นำร่องจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ต้นแบบดำเนินการ โดยวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตผักไร้ดิน ในระบบเกษตรปลอดภัย มุ่งพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ ตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต

สังเกตไหมว่าช่วงนี้อุณหภูมิที่วัดได้กับอุณหภูมิที่รู้สึกจริงแตกต่างกันมาก บางคนเปรียบเทียบความร้อนในช่วงนี้เหมือนซ้อมตกนรกเลยทีเดียว ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เราร้อนกายนั้นไม่ได้มีเพียงแค่อุณหภูมิ แต่ “ความชื้น” ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ร้อนมากขึ้น