สมาร์ทแล็บ มจธ. คิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อใช้รักษาโรคถุงลมโป่งพอง เผยเป็นทางเลือกใหม่ช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์จากต่างประเทศนายศุภกิจ  อมรฐิติพงศ์   ทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด  หรือ สมาร์ทแล็บ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี (มจธ.)  กล่าวว่า

ปัญหาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)  เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกเป็นอันดับที่ 4 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสู่อันดับที่ 3 ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายเป็นปกติ เพียงแต่บรรเทาอาการของโรคได้เท่านั้น เช่น การใช้ยาพ่นขยายหลอดลม การผ่าตัดเพื่อลดปริมาตรของปอด  ซึ่งการบรรเทาอาการด้วยยาพ่นขยายหลอดลมนั้นช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น แต่หากใช้งานต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดอาการสั่นได้  ส่วนการผ่าตัดลดปริมาตรของปอดนั้นสามารถทำให้ผู้ป่วยหายใจได้ดีขึ้น แต่วิธีดังกล่าวเป็นวิธีทำให้เกิดแผลที่ใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ ตามมา
ดังนั้นทีมวิจัยที่ประกอบตัวเอง ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ ฯ   นายถกล กิจรัตนเจริญ นายชวิน เกยานนท์  และนางสาวปภัสณา วงษ์แพทย์   จึงได้คิดค้นนวัตกรรม  "การใช้อุปกรณ์วาล์วทางเดียวจากโลหะผสมจำรูปเพื่อใช้รักษาโรคถุงลมโป่งพอง"  ขึ้น โดยเป็นการออกแบบและผลิตอุปกรณ์รักษาโรคถุงลมโป่งพองชนิดขดลวดคํ้ายันประกบวาล์วทางเดียวจากวัสดุฉลาดประเภทโลหะผสมจำรูป นิกเกิล-ไทเทเนียม เพื่อช่วยในการรักษาโรคถุงลมโป่งพอง

ที่มา :  Dailynews online 20 พฤษภาคม 2562 [https://www.dailynews.co.th/it/710206]

ภายในปี 2050 จำนวนประชากรโลกจะแตะ 9 พันล้านคน ผลที่ตามมาคือ ความต้องการในการบริโภคจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า!
แล้วการ “เลือก” บริโภคของมนุษย์เกี่ยวข้องอย่างไรกับการอนุรักษ์โลก?

ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดถั่วมะแฮะผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าสมุนไพร วว. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด AGRI PLUS AWARD 2019

“TDRI” ชี้ ก.อุดมศึกษาฯ ต้องดึงภาคธุรกิจร่วมทำวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่ตลาดต้องการ ด้าน “พระจอมเกล้าลาดกระบัง” หวั่นโครงสร้างกระทรวงใหม่ติดระบบราชการ