จากความต้องการพืชเชิงเดี่ยวของตลาด และการไม่ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นหนึ่งในสาเหตุให้เกษตรกรจำนวนไม่น้อยละเลยทรัพยากรในท้องถิ่นของตัวเอง แต่เพื่อช่วยชาวบ้านรักษาป่าอันเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่ม การสร้างตลาดเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ

หลายคนสงสัยว่าแผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานยาวนานเพียงใดและเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วแผงโซลาร์เซลล์จะเอาไปทำอะไรได้บ้าง?
เรื่องนี้ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทโซลูชันอย่างครบวงจร

รายงานที่ตีพิมพ์เมื่อราวกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในวารสาร Science Translational Medicine ชี้ว่า ยารักษาโรคชนิดต่างๆ มักมีส่วนผสมที่เรียกว่าส่วนผสมที่ไม่มีฤทธิ์รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอาการเเพ้หรืออาการท้องร่วง อาเจียนหรือปวดท้อง สำหรับคนที่แพ้ส่วนประกอบที่ผสมอยู่ในยาเหล่านี้

นักวิทยาศาสตร์ขุดพบฟอสซิลวาฬมี 4 ขาในทะเลทรายตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของเปรู ร่องรอยของสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมในอดีต ที่เคยเดินท่องไปบนบก และแหวกว่ายในทะเล