MGR Online - “จีน” แนะนำวิธีปฏิบัติตัวเมื่อต้องไปทำงานช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ แจกแจงละเอียดตั้งแต่วิธีการเดินทางไปทำงาน การใช้ชีวิตในที่ทำงาน พักเที่ยง รวมไปถึงหลังเลิกงาน

แม้ว่าวันนี้การแยก “ขยะเปียก” หรือ “เศษอาหาร” ออกจาก “ขยะแห้ง” หรือ “ขยะอื่นๆ” จะเป็นเรื่องที่หลายบ้าน หลายบริษัท หลายองค์กร ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรปกติ แต่สุดท้ายปลายทางก็มักจะทิ้งให้รถขยะมาเก็บไปกำจัด ดังนั้น เมื่อมีการนำขยะเศษอาหารไปจัดการอย่างเป็นระบบโดยได้มูลค่าเพิ่มด้วยแล้ว ย่อมเป็นแนวทางหรือโครงการที่น่าสนใจ

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ตั้งศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินสู้โควิด-19
ทุ่ม 250 ล้านวิจัยเชื้อและพันธุกรรมคุมโรคร้าย เตรียมติดระบบติดตามตัว46 ด่านวันที่ 16 มี.ค.นี้

วิธีรักษาความสะอาดในที่ทำงาน ดูแลร่างกายให้แข็งแรง ในระหว่างการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่