นักฟิสิกส์จับอะตอมเดี่ยวให้อยู่นิ่ง ถ่ายภาพปฏิกิริยาระดับควอนตัมได้เป็นครั้งแรก - BBCไทย

ความกังวลในเรื่องของสุขภาพ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ทำให้มีผู้คนจำนวนมากขึ้นงดรับประทานเนื้อสัตว์ ขณะที่เนื้อที่ทำมาจากพืชของบริษัท Beyond Meat Inc. และ Impossible Foods ที่กำลังได้รับความนิยมก็มีขายมากขึ้นตามซูเปอร์มาร์เก็ตและตามร้านอาหาร

โชว์ศักยภาพเรือลอกตะกอนและเรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน ของวิทยาลัยต่อเรืออยุธยา สนับสนุนพัฒนานวัตกรรมโดย วช. โดยมีแม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมตรวจเยี่ยม

อว.ย้ำ ให้ความสำคัญด้านสังคม เชิญคณาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ถอดรหัสนำองค์ความรู้ด้านสังคมแก้ปัญหาฝังรากลึกประเทศ