เมื่อวานนี้ (1 มกราคม 2563) เทสโก้ โลตัส เริ่มปฏิบัติการให้ลูกค้าที่มาจับจ่าย โดยงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายหลังจากที่รณรงค์ให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้า แต่ก็ยังเสนอทางเลือกเป็นถุงใช้ซ้ำที่เรียกว่า “ถุงคืนชีพ” หรือ “Bag for Life” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ไม่ได้เตรียมถุงมาจากบ้าน

ดีเดย์ 1 ม.ค.63 ประกาศอาคารสนง.สังกัดกทม.ทั้งหมด เป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผย 4 นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่จำเป็นต้องนำมาใช้และจะทวีบทบาทในโลกอนาคต “นวัตกรรมอัพไซคลิ่ง - พลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือไบโอพลาสติก - นวัตกรรมเพื่อการจัดการไมโครพลาสติก - การเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพลังงาน”

รู้จักสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สำนักงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับ G - Green ปกคลุมด้วยป่าไม้สำคัญ 2 ชนิด ครอบคลุมเนื้อที่ 70% ของพื้นที่ มีเห็ด 94 ชนิด มีสัตว์ 486 ชนิด และ “ไก่ฟ้าพญาลอ” นกประจำชาติไทยเป็นจุดเด่น