องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ FDA กำลังจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนว่าด้วยเรื่องของ สารสกัดจากกัญชา หรือ CBD (Cannabidiol) เป็นครั้งแรก ในวันอาทิตย์ ตามรายงานของ NPR

นพ.สรรพงศ์  ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่าวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

อภ.จับมือกรมการแพทย์ ผลิต "น้ำมันกัญชา" ใช้ในคลินิกรักษาผู้ป่วยลมชัก แพ้คีโม พร้อมวิจัยสารสกัดกัญชายับยั้ง-ทำลาย 4 เซลล์มะเร็งที่พบมากในคนไทย วิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังทางพันธุกรรม เผยปลูกระยะที่ 2 เพิ่มกำลังผลิตได้อีก 8 เท่า เป็น 8 หมื่นขวดต่อปี

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาคุณภาพสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย ยิ่งจะช่วยดึงดูดใจให้ลูกค้าอยากใช้สินค้า และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในที่สุด