สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนาการนำก้อนเห็ดที่ใช้แล้ว มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็น “วัสดุเพาะต้นอ่อนทานตะวัน” ซึ่งมีข้อดี คือ อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีกว่าการปลูกด้วยดิน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ด้วย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชน ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผอ. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ สอวช. โชว์วิธีจัดการขยะชุมชน พร้อมนำร่องปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมบูรณะราชรถน้อยซึ่งเป็นรถในขบวนอัญเชิญพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ หรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนถอดสูตรกระจกเกรียบโบราณแล้วผลิตขึ้นใหม่ เพื่อส่งมอบให้สำนักช่างสิบหมู่นำไปบูรณะซ่อมแซม ก่อนนำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ภาพแห่งความตื่นตาตื่นใจที่คนไทยต้องร่วมกันอนุรักษ์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง - Mu Ko Ang Thong National park เผยภาพการใช้ชีวิตตามวิถีธรรมชาติของวาฬบรูด้าแห่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาชมด้วยตาตนเองซึ่งยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง