การที่ Times Higher Education World University Rankings 2024 จัดอันดับให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยด้าน Research Quality นั้น นอกจากคุณภาพของงานวิจัยและตัวนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในวงกว้างแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จับต้องได้เชิงรูปธรรมก็คือ “โครงงานวิศวกรรม (Project)” ที่นักศึกษาชั้นปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จะต้องนำเสนอกับอาจารย์แล้ว ยังนำเสนอผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Project Day” อีกด้วย

ในปัจจุบัน ต้นไม้ หนึ่งในสิ่งที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีจำนวนลดลงอย่างมาก จากหลายๆ สาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า ไฟป่า หรือความแห้งแล้งจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ด้วยเหตุนี้ บริษัทผู้พัฒนาอย่าง Carbon Collect จึงได้มีการพัฒนา ต้นไม้ประดิษฐ์ Mechanical Tree เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษในอากาศ ที่กำลังเข้าขั้นวิกฤตมากขึ้นทุกวัน

บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ไม่รวมฉลากและฝาขวดของ “โค้ก” รสชาติออริจินัล และ “โค้ก” ซีโร่ ขนาด 300 มิลลิลิตร

บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกกำลัง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “โคคา-โคล่า” ใน 63 จังหวัดทั่วประเทศ เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ “World Without Waste” อย่างต่อเนื่อง เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ไม่รวมฉลากและฝาขวดของ “โค้ก” รสชาติออริจินัล และ “โค้ก” ซีโร่ ขนาด 300 มิลลิลิตร สะดวก พกพาง่าย วางจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้ววันนี้

GC ผนึก OR บอกรักษ์เจ้าพระยา บอกลาขยะแม่น้ำ

OR และ GC รวมกับชุมชนบางน้ำผึ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำร่องโมเดลการจัดการขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาแบบยั่งยืน ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก จ.สมุทรปราการ โดยร่วมกันเก็บขยะ คัดแยกพลาสติกใช้แล้วออกจากขยะทั่วไป และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิล ภายใต้ “GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” สร้างผลิตภัณฑ์ Upcycling เพิ่มมูลค่า พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และเป็นต้นแบบขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ แก้ปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยลดปริมาณขยะที่จะไหลออกสู่ทะเลอย่างยั่งยืน