ยุง - พาหะโรคไข้เลือดออกเด็งกี่

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ไข้เลือดออกเด็งกี่เป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

ที่ไต้หวัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองเกาสงได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีในท้องถิ่น Geosat เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ตัวเล็ก ๆ เพื่อล่ายุงที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออกในคูระบายน้ำฝนแคบ ๆ ที่อยู่ใต้ดิน

สภาพอากาศหน้าร้อนของบ้านเราที่ร้อนระอุ ระดับอุณหภูมิเริ่มแตะ 40 องศาเซลเซียสในหลายจังหวัด ล้วนเป็นผลจากค่าดัชนีความร้อนที่พุ่งสูงขึ้น ค่าความชื้นในดินที่ต่ำลง สภาวะอากาศที่แปรปรวนและปิด สภาวะโลกร้อนที่คืบคลานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย (อว.) ร่วมกิจกรรม ‘HACK ใจ – เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน’ แฮกกาธอน (Hackathon) ด้านสุขภาพจิตครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งจัดโดย ไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่าย ระดมสมองหน่วยงานรัฐ เอกชน สร้างนวัตกรรม จาก 8 โจทย์สำคัญ สร้างทางเลือกใหม่ เสริมสุขภาวะทางใจ เน้นเข้าถึงระบบส่งเสริม ป้องกัน ก่อนป่วย อย่างเท่าเทียม เพื่อเป้าหมายในการรวบรวมไอเดียด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และทักษะของแต่ละองค์กร นำไปปรับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต

แฟ้มภาพ: เคาน์เตอร์เอสเต้ ลอเดอร์ (Estee Lauder) ที่ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย 19 ส.ค. 2019 (รอยเตอร์)

แล็บอิสระของสหรัฐฯ เผยรายงานการพบเบนซีน (benzene) สารเคมีก่อมะเร็งในระดับสูง ในผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสิวแบรนด์ดังมากมาย อาทิ คลีนิกข์ (Clinique) ของเอสเต้ ลอเดอร์ (Estee Lauder) แบรนด์อัพแอนด์อัพ (Up & Up) ของทาร์เก็ต (Target) และเคลียร์ราซิล (Clearasil) ของบริษัทเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (Reckitt Benckiser) ตามรายงานของรอยเตอร์