Philippines US Military Drone - ScanEagle

ความนิยมในการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน เช่นเดียวกับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีนี้ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาและนำเทคโนโลยีต่อต้านโดรนมาช่วยแก้ปัญหานี้บ้างแล้ว

สตาร์ตอัปโปรตุเกสโปรตุเกสได้โชว์ผลงาน ระบบโซลาร์เซลล์ติดตามตำแหน่งแสงแดดตลอดวัน ในชื่อ “โพรเทฟส์” (PROTEVS) เป็นแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งแบบลอยน้ำ พัฒนาโดยบริษัท โซลาร์อิสโฟลท (SolarisFloat) จากประเทศโปรตุเกส โซลาร์เซลล์ระบบใหม่นี้ เป็นระบบโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่เคลื่อนตัวตามแสงแดดเองได้ เนื่องจากในธรรมชาติ แสงแดดที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า จะเปลี่ยนตำแหน่งตามการหมุนรอบตัวเองของโลก ระบบนี้จะทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่กระชังหอยนางรม พื้นที่ ม.7 บ้านทรายแก้ว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง น.ส.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมคณะทำงานนำผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบความคืบหน้า โครงการ “ส่งเสริมการเลี้ยงหอยนางรมแก่เกษตรกรชุมชนชายฝั่งเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในธุรกิจประมง” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนชายฝั่ง และสร้างนวัตกรชุมชนให้มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดส่งต่อไปยังเกษตรกรรายอื่น

คพ.ส่งเสริมการเปลี่ยนขยะกำพร้า ไม่ให้กำพร้า โดยการส่งไปกำจัดทิ้งอย่างถูกต้อง ล่าสุดเปิดโครงการ “ขยะไม่กำพร้า” พร้อมนำร่องส่งมอบขยะกำพร้า 2 ตัน ให้เอสซีจีนำไปแปรรูปเป็นพลังงาน