ก่อนหน้านี้หลายคนรู้กันว่า ต้นไม้ที่อายุมากที่สุดในโลก คือ “เมธูเซลาห์” ต้นสนสายพันธุ์ Pinus longaeva ในรัฐแคลิฟอร์เนียตะวันออก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีอายุถึง 4,853 ปี ซึ่งชื่อได้มากจากผู้เฒ่าในพระคัมภีร์ไบเบิล ที่มีความหมายเหมือนคล้ายกันกับการมีอายุยืนยาวของต้นไม้ต้นนี้

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมชุดที่นอนยางพารา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาที่ 10 และที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมกับ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และนายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมส่งมอบนวัตกรรมชุดที่นอนยางพาราให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อำเภอสุคิริน และอำเภอระแงะ จำนวน 100 ชุด และอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 50 ชุด โดยนายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอสุคิริน และนายวิทยา อับดุลเดาะห์ ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอระแงะ เป็นผู้รับมอบเพื่อกระจายมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ หลังจากนั้น จึงได้มีการประชุมหารือกับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุคิริน เพื่อเร่งหาแนวทางสร้างที่พักอาศัยทดแทนที่ถูกน้ำท่วมต่อไป

ในขณะที่ใกล้จะถึงวาระครบรอบ 4 ปี การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ทั่วโลกยังคงมีผู้ป่วยรายใหม่ถึงวันละหลายหมื่นคน โดยยังไม่มีวี่แววว่ามนุษย์จะสามารถเอาชนะโรคติดต่อนี้ได้อย่างเด็ดขาดในเร็ววัน

ในภารการสำรวจและวิจัยของมนุษย์อย่างเราในพื้นที่อวกาศนั้น ถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายอย่างมาก เพราะในพื้นที่อวกาศไม่มีอากาศให้หายใจ และยังมีรังสีมากมายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรา