เมื่อเร็วๆ นี้ EA คว้ารางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2023” ตอกย้ำความเป็นเลิศผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาด

ข้อมูลล่าสุดว่าด้วยค่าความร้อนเฉลี่ยที่ผิวน้ำทะเล ซึ่งมีการสำรวจและบันทึกด้วยดาวเทียมมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เผยว่าอุณหภูมิของมวลน้ำด้านบนในมหาสมุทรทั่วโลกได้พุ่งสูงขึ้นอีก จนถึงขั้นทำลายสถิติที่เคยบันทึกไว้ทั้งหมดแล้ว

การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ อย่างหนัก ในช่วงเทศกาลรื่นเริง นอกจากจะทิ้งอาการปวดศีรษะเพราะเมาค้างไว้ให้ในวันต่อมาแล้ว ยังส่งผลบั่นทอนสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย

"ธนาคารขยะรีไซเคิล" โรงเรียนบ้านชีวิทยา จังหวัดลพบุรี พัฒนาและดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะทำงานของเพ็ทฟอร์ม และคุณครูที่ปรึกษาของโรงเรียน โดยเพ็ทฟอร์มได้นำทีมพนักงานกว่า 30 คน ร่วมปรับปรุงพื้นที่อาคารเก็บของประจำโรงเรียนให้กลายเป็นธนาคารขยะรีไซเคิล คัดแยกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การไม่ได้มาซ่อมแซมใหม่ และให้คำแนะนำฝึกอบรมแก่นักเรียน และครู ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้ถูกประเภท รวมถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล และกรงสำหรับขยะแต่ละประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้โครงการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมไปถึงสินค้าแลกซื้อต่างๆ ที่นักเรียนจะได้รับเป็นการตอบแทนเมื่อนำขยะมาทิ้งอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น ปากกา สมุด กระเป๋า หรือกล่องข้าว เป็นต้น เพื่อสร้างแรงสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยมีทีมงานติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่องในขั้นต้นทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามและประเมินปริมาณการแยกขยะ ซึ่งตัวอย่างข้อบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการคือปริมาณจำนวนขยะในชุมชนลดลง อัตราการส่งและคัดแยกขยะอย่างถูกต้องที่เพิ่มขึ้น และปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนที่ลดลง รวมถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องประเภทของขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ เป็นต้น