“จังหวัดสมุทรสงคราม” เป็นหนึ่งจังหวัดใน โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการฯ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการลงทุนของเกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

พพ.เดินหน้าพร้อมใช้กฎหมาย BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไปตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ย้ำกระทบต้นทุนน้อย คืนทุนเร็ว คุ้มค่าระยะยาว

ก่อนวันแห่งความรักเพียงวันเดียว (วันวาเลนไทน์) คือ “วันรักนกเงือก” บทเรียนสอนความรัก การใช้ชีวิตคู่ แบบผัวเดียวเมียเดียวไปตลอดชีวิต เสมือนแบบอย่างเตือนใจให้มนุษย์รู้จักตระหนักคำว่า รักแท้นั้นฉันใด

ทีมนักธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเทกซัส วิทยาเขตออสตินของสหรัฐฯ ค้นพบโครงสร้างชั้นใหม่ของโลกเป็นหินแข็งที่หลอมละลายไปบางส่วน โดยโครงสร้างนี้ตั้งอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกและเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเนื้อโลกด้านบน