MethaneSAT Now in Orbit after SpaceX Launches Groundbreaking Mission to Protect the Climate

หลายฝ่ายพยายามหาทางแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติ ล่าสุดในสหรัฐฯ มีแนวคิดใช้ดาวเทียมเพื่อเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซมีเทนทั่วโลก ที่อาจมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาโลกร้อนได้

นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา "พลาสติกที่ย่อยสลายตัวเองได้" ซึ่งพวกเขาบอกว่าจะช่วยลดปัญหามลพิษที่มาจากขยะพลาสติก

ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอาหารนั้นซับซ้อน และบ่อยครั้งมันมักไม่ดีต่อสุขภาพ

คุณเคยพบว่าตัวเองยังชอบทานของหวานเพื่อความสุข ถึงแม้ว่าเพิ่งรับประทานอาหารมื้อหลักที่มีประโยชน์และน่าพึงพอใจไปแล้วหรือไม่ ? หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจกำลังหลงติดกับนิสัยการกินที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าการกินแบบเฮโดนิก (Hedonic eating)

กรุงเทพมหานคร เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อบ้าน แม่บ้าน มาร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำน้ำมันจากการประกอบอาหารที่ใช้แล้ว มาแลกเป็นน้ำมันขวดใหม่ฟรี