ประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังปูทางไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยบูรณาการถนนพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับชีวิตประจำวัน ทำให้เส้นทางปั่นจักรยานของชาวฮอลแลนด์ มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการใช้พลังงานสะอาด สามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายแก่ชุมชนได้จริง

หลังจาก ยานอวกาศ Smart Lander for Investigating Moon - SLIM ของ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น JAXA ได้ถูกปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศจากฐานปล่อยที่ศูนย์อวกาศทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2023 และเข้าสู่วงโคจรที่มีจุด Perilune หรือจุดใกล้ดวงจันทร์สุด 600 กิโลเมตร และจุด Apolune หรือจุดไกลดวงจันทร์สุดที่ระยะ 4,000 กิโลเมตร ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2023


อึ้ง! คนไทยก่อขยะอาหารปีละเกือบ 10 ล้านตัน!! สสส. - TEI สานพลังกรมควบคุมมลพิษ กรมโลกร้อน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย กทม. ผนึก 14 ศูนย์อาหารทั่วประเทศ นำร่องลดขยะอาหาร ส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบาง ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในเขตเมือง มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เฉิง ลี่จิง นักสมุทรศาสตร์ IAP เผยข้อมูลการศึกษาเรื่องอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ว่า ในปี 2023 ที่ผ่านนั้น เป็นปีที่มีความร้อนสะสมอยู่ในมหาสมุทรของโลกเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 1,000 ปี และอุณหภูมิของมหาสมุทรยังได้มีการทำลายสถิติ โดยมีความร้อนเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งได้มีอัตราการทำลายสถิติความร้อนที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2019