สภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ฤดูหนาวตามปกติกลับกลายเป็นเจออากาศหน้าร้อนมากกว่า และสิ่งที่ตามมาด้วย ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนจาก “ค่าไฟฟ้า” นั่นทำให้หลายบ้าน อยู่ระหว่างตัดสินใจลดค่าไฟฟ้าด้วยการติดตั้ง “โซลาร์รูฟท็อป”

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) จังหวัดชลบุรี และศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียนด้วยชีวภัณฑ์” ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบโอน จังหวัดจันทบุรี และทางออนไลน์ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรในพื้นที่เกี่ยวกับการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในสวนทุเรียน การผลิตชีวภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับใช้ในสวนทุเรียน เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ชีวภัณฑ์ ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและมั่นใจที่จะใช้ชีวภัณฑ์เพื่อจัดการศัตรูพืชในสวนทุเรียนมากขึ้น รวมถึงสามารถนำชีวภัณฑ์ไปปรับใช้กับสวนทุเรียนและผลิตชีวภัณฑ์ใช้เองได้ ส่งเสริมเกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตในพื้นที่ ตามนโยบาย BCG สาขาเกษตร ด้วยการสร้างความพร้อมและความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตชีวผลิตภัณฑ์สำหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ นำสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป

“ดาวอังคาร” เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่ได้รับความสนใจของมนุษย์มาอย่างยาวนานในการสำรวจ เนื่องจากดาวเคราะห์สีแดงแห่งระบบสุริยะจักรวาลดวงนี้ มีลักษณะที่คล้ายกับโลกของเรา โดยในปัจจุบันได้มีการค้นพบสิ่งใหม่ๆ บนดวงดาวมากขึ้น เช่นการค้นพบแผ่นน้ำแข็งขนาดยักษ์ซ่อนตัวอยู่ใต้ชั้นดินของดาว และหากละลายก็จะมีขนาดปริมาณทะเลแดงของโลก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เดินหน้า ‘โซลาร์ รูฟท็อป’ ภาคประชาชน เตรียมถกกรมสรรพากรติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนำมาหักลดหย่อนภาษีประจำปี ไม่เกิน 2 แสนบาท 10 กิโลวัตต์ เพื่อสนับสนุนคนใช้โซลาร์ 9 หมื่นครัวเรือนต่อปี