FILE - A vial of the Pfizer-BioNTech COVID-19 booster vaccine targeting BA.4 and BA.5 omicron sub variants is pictured at Skippack Pharmacy in Schwenksville, Pa., Sept. 8, 2022.

บริษัทเวชภัณฑ์ ไฟเซอร์ (Pfizer) ของสหรัฐฯ และบริษัท ไบโอเอนเท็ค (BioNTech) จากเยอรมนีเปิดเผยในวันศุกร์ว่า ผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่า วัคซีนบูสเตอร์ป้องกันโควิด-19 ของตนสามารถเพิ่มการปกป้องแอนติบอดีในร่างกายของผู้ใหญ่อย่างมีนัยสำคัญพอที่จะต้านเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนรวมถึงสายพันธุ์ย่อยอื่น ๆ ได้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนผลักดันนำผลงาน/ผลิตภัณฑ์งานวิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy (Ph.D.) in System Biosciences (International Program) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้พบมากขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย โดยพบโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรคหืด โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคภูมิแพ้ต่ออาหาร ซึ่งมักพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA เผย ข้อมูลเรื่อง “สภาพภูมิอวกาศสุดขั้ว” หรือ Extreme Weather เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในวงกว้างทั่วโลกในตอนนี้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และยังไม่มีทีท่าจะดีขึ้น ส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสภาวะภูมิอากาศสุดขั้วที่ทำให้เกิดภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ขึ้นอย่างฉับพลัน