แฟ้ม - หุ่นฮิวแมนนอยด์ของบริษัท Figure AI ที่แคลิฟอร์เนีย 3 ต.ค. 2023 (AP Photo/Jae C. Hong, File)

หากการเอาขยะไปทิ้งไม่ใช่เรื่องโปรดปรานของคุณ หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ อาจเข้ามาช่วยรับงานบ้านอันน่าเบื่อนี้ได้

กระแสการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก หนุนให้ความต้องการการใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 80 และการที่หลายประเทศออกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ได้สร้างแรงกระเพื่อมให้วงการอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มีการปรับตัวตาม เห็นได้ชัดจากการที่ประเทศมหาอำนาจด้านยานยนต์และชิ้นส่วนต่างแข่งขันกันผลิตเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก พร้อมนำเสนอคุณสมบัติความล้ำในการใช้งาน ขณะที่รายงานของ Wood Mackenzie บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและอื่นๆ คาดการณ์ว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนทั่วโลกจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 5,500 gigawatt-hour (GWh) ในปี 2030 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2021 มากถึง 5 เท่า และมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก

MethaneSAT Now in Orbit after SpaceX Launches Groundbreaking Mission to Protect the Climate

หลายฝ่ายพยายามหาทางแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติ ล่าสุดในสหรัฐฯ มีแนวคิดใช้ดาวเทียมเพื่อเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซมีเทนทั่วโลก ที่อาจมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาโลกร้อนได้

นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา "พลาสติกที่ย่อยสลายตัวเองได้" ซึ่งพวกเขาบอกว่าจะช่วยลดปัญหามลพิษที่มาจากขยะพลาสติก