เป็นที่ทราบกันดีมานานแล้วว่า คณิตศาสตร์นั้นเป็นหลักการสากลที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้อธิบายได้แม้กระทั่งแบบแผนการเกิดรูปทรงของสิ่งมีชีวิต อย่างเช่นที่ลำดับฟีโบนัชชี (Fibonacci sequence) กำหนดลักษณะการเรียงตัวของตาสัปปะรด เมล็ดทานตะวัน และลูกสน ด้วยสัดส่วนตัวเลขที่เป็นผลรวมของจำนวนในสองลำดับก่อนหน้า

กลุ่มชาวประมง เหล่านักล็อบบี้ และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอิตาลี กำลังตกอยู่ในภาวะวิตกกังวลหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงของการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูร้อนของประชากรปูม้า ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่เขมือบกินสัตว์ ปลาไหล หอยตลับ และหอยแมลงภู่ ในท้องถิ่นอย่างหนัก ทั้งยังสร้างความเสียหายรุนแรงต่ออวนของชาวประมงด้วย

หากปล่อยให้ตัวอ่อนเทียมเติบโตถึง 9 สัปดาห์ มันจะกลายสภาพเป็นทารกเช่นนี้หรือไม่ ?

นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จ สร้างสิ่งที่คล้ายคลึงกับตัวอ่อนมนุษย์ หรือเอ็มบริโอ โดยไม่ใช้สเปิร์ม ไข่ หรือมดลูกแต่อย่างใด

โครงการ “ครูชวนแยก” ชวนคุณครูที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียน และชุมชน จากโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ มาร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาแผนการสอนด้านการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการรีไซเคิล ที่สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับห้องเรียนของตนเองได้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเรียนการสอนที่พัฒนาโดยอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้ภายใต้หลักการคัดแยกขยะ ประเภทของพลาสติก และการรีไซเคิล