เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่กระชังหอยนางรม พื้นที่ ม.7 บ้านทรายแก้ว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง น.ส.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมคณะทำงานนำผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบความคืบหน้า โครงการ “ส่งเสริมการเลี้ยงหอยนางรมแก่เกษตรกรชุมชนชายฝั่งเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในธุรกิจประมง” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนชายฝั่ง และสร้างนวัตกรชุมชนให้มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดส่งต่อไปยังเกษตรกรรายอื่น

คพ.ส่งเสริมการเปลี่ยนขยะกำพร้า ไม่ให้กำพร้า โดยการส่งไปกำจัดทิ้งอย่างถูกต้อง ล่าสุดเปิดโครงการ “ขยะไม่กำพร้า” พร้อมนำร่องส่งมอบขยะกำพร้า 2 ตัน ให้เอสซีจีนำไปแปรรูปเป็นพลังงาน

คำแนะนำเพื่อสุขภาพที่ยอมรับนับถือกันมานาน อย่างเช่นการดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์เสมอไป โดยงานวิจัยล่าสุดพบว่าร่างกายและสภาพความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ ทำให้ไม่ต้องดื่มน้ำมากถึง 2 ลิตรต่อวัน

วันนี้ (24 พ.ย. 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) หรือ NIA และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) ร่วมกันลงนามความร่วมมือ "การขับเคลื่อนแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ให้ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริ พร้อมการส่งเสริม ผลักดันงานวิจัย และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการยกระดับทักษะเทคโนโลยีและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมมอบนโยบาย