แฟ้มภาพ: ปากกาฉีดยาลดน้ำหนัก Wegovy ของบริษัท Novo Nordisk อยู่ในภาพที่จัดแสดงที่กรุงออสโล นอร์เวย์

บริษัทที่ปรึกษาด้านสุขภาพ Mercer คาดการณ์ว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักและยาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน จะเป็นปัจจัยเร่งให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้กับนายจ้างอเมริกันพุ่งสูงขึ้นในปีหน้า ตามรายงานของรอยเตอร์

แม้การเอาแต่นอนตลอดเวลาจะเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ก็ยังดีกว่าอยู่ในอิริยาบถ “นั่งรากงอก” ทั้งวัน เพราะการนั่งทำงานหรือนั่งดูโทรทัศน์นานติดต่อกันหลายชั่วโมง จะทำให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI), คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี (LDL), และน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) เพิ่มสูงขึ้น อันเป็นที่มาของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกปีละเกือบ 18 ล้านคน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมแถลงข่าว “ผลการดำเนินงานของโครงการศึกษาผลของการฉายรังสีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว มะม่วง มหาชนก และส้มโอ เพื่อการส่งออกประเทศสหรัฐอเมริกา” และ “การดำเนินกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก” ซึ่งเป็นผลงานร่วมวิจัยระหว่าง สทน. และ รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร งานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ และหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย นักวิจัยร่วม ดร.สุวิมล เจตะวัฒนะ จาก สทน. เข้าร่วมแถลงผลงาน 

บพข. กองทุน ววน. หนุนงานวิจัยท่องเที่ยวไทย ชูประเด็นท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ผนึกกำลังผู้ประกอบการ นักวิจัย และพันธมิตรทางการท่องเที่ยวไทย ร่วมงาน WTM 2023 ณ กรุงลอนดอน มุ่งเป้าดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเน้นท่องเที่ยวยั่งยืน