เครื่องปอกไข่ต้มอัตโนมัติ [US 4,344,359]  Abstract    Fulltext

abstractเมื่อเครื่องกดไข่ทําให้เปลือกเกิดรอยร้าวแล้วจึงอัดนํ้าเข้าไปในช่องระหว่างเยี่อหุ้มไข่ ด้วยแรงดันสูงจะทําให้เปลือกไข่ลอกออกได้