กล่องบรรจุสารขจัดกลิ่นสำหรับติดกับเครื่องกรองอากาศ [US 4,563,333]  Abstract    Fulltext

abstract : กล่องแบนๆรูปสี่เหลี่ยมสำหรับบรรจุสารส่งกลิ่นหอม สามารถติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่อากาศที่เครื่องปรับอากาศพ่นออกมาจะผ่านสารได้โดยใช้กาวติดกับขอบด้านบนและด้านข้างที่มุมด้านบนของเครื่องปรับอากาศ