วิธีและอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวังปลวกทำรัง [US 6,374,536]  Abstract    Fulltext

abstractการเฝ้าระวังปลวกทำรังทำได้สะดวก ด้วยการตรวจดูตัวปลวกและก๊าซมีเทนสะสมในท่อ รูปตัว T ที่ฝังไว้รอบๆ พื้นที่ โดยให้ปลายล่างของตัว T อยู่ด้านบน ปลวกจะเข้ามาอยู่ในท่อทางรูที่เจาะไว้รอบท่อส่วนที่วางอยู่บนพื้นด้านล่าง