กรมแพทย์แผนไทย สภาเกษตรกรฯ มทร.อีสาน ม.เกษตรฯ ลงนามร่วมกันปลูก "กัญชา" ใน 4 ภูมิภาค เพื่อผลิตเครื่องยากัญชากลางให้แพทย์แผนไทย-หมอพื้นบ้านใช้ปรุงตำรับยาที่มีกัญชาผสม 16 ตำรับ ชูปลูกด้วยออร์แกนิค ได้เมดิคัลเกรด ใช้สายพันธุ์ไทย "หางกระรอก" ปลูกทั้งในโรงเรือนและกลางแจ้ง ภายใต้พื้นที่ปิด

ศิริราช ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์กระจกตา 3 วิธีสำเร็จครั้งแรกของไทย ทั้งวิธีเพาะเลี้ยงเซลล์ลิมบัส เยื่อบุปาก และไม่ต้องเพาะเลี้ยง ชู "ศิริราชเทคนิค" ทำสูตรอาหารเลี้ยงเซลล์สะอาด ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนโปรตีนสัตว์

องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ FDA กำลังจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนว่าด้วยเรื่องของ สารสกัดจากกัญชา หรือ CBD (Cannabidiol) เป็นครั้งแรก ในวันอาทิตย์ ตามรายงานของ NPR

นพ.สรรพงศ์  ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่าวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก