อาจารย์ นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่รับโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม พัฒนา ‘ผลิตภัณฑ์สีกันไฟชนิดพองตัว’ ผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมสีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีคนไทย

อว.ระดม 100 มหาวิทยาลัย พัฒนา 500 หลักสูตรแห่งอนาคต เตรียมพร้อมรับตำแหน่งงานใหม่ 5 แสนตำแหน่ง

นักฟิสิกส์จับอะตอมเดี่ยวให้อยู่นิ่ง ถ่ายภาพปฏิกิริยาระดับควอนตัมได้เป็นครั้งแรก - BBCไทย

ความกังวลในเรื่องของสุขภาพ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ทำให้มีผู้คนจำนวนมากขึ้นงดรับประทานเนื้อสัตว์ ขณะที่เนื้อที่ทำมาจากพืชของบริษัท Beyond Meat Inc. และ Impossible Foods ที่กำลังได้รับความนิยมก็มีขายมากขึ้นตามซูเปอร์มาร์เก็ตและตามร้านอาหาร