นักวิจัยในสหรัฐศึกษากลุ่มตัวอย่างช่วงอายุระหว่าง 70 ถึง 82 ปีจำนวน 2,289 คนที่มีสุขภาพค่อนข้างดี เดินขึ้นบันไดได้ 10 ขั้น และสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง และติดตามศึกษาเป็นเวลา 23 ปีโดยให้ทดลองดมกลิ่นธรรมดาต่างๆ 12 กลิ่น

รพ.รามาฯจัดตั้ง "ธนาคารชีวภาพ" เก็บรวบรวมตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง ชิ้นเนื้อปกติ องค์ประกอบของเลือด และสารคัดหลั่งต่างๆ ที่เหลือจากการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยมะเร็ง แบบแช่แข็ง ช่วง 5 ปี มากกว่า 16,000 ตัวอย่าง

ปัจจุบันผู้ป่วยเริ่มหันมาใช้น้ำมันกัญชากันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่ที่เริ่มหันมาสนใจการรักษาด้วยวิธีการนี้ ในขณะที่การผลิตน้ำมันกัญชาในบ้านเรานั้นมีหลายสูตรแล้วแต่สูตรใครสูตรมัน จึงมีคำถามตามมาว่าเราใช้น้ำมันกัญชาเพื่อรักษาโรคกันอย่างไร ใช้แบบไหน แต่ละสูตร แต่ละคนใช้เท่ากันหรือไม่ เราไปหาคำตอบได้จากรายงาน คุณชุตินันท์ เพชรากานต์

พัฒนาอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจช่วยผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว