วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับที่ 221

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2566

วศ. วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนนาน 3 เดือน ด้วยการลดค่าบริการทดสอบและสอบเทียบแบบปกติทุกรายการ 30%

       โดย จิตลดา คณีกุล นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มประชาสัมพันธ์

People in focus นายเกรียงไกร นาคะเกศ หัวหน้ากลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร

       โดย โชติรส ชูจันทร์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มประชาสัมพันธ์

Special guest การรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024

       โดย โชติรส ชูจันทร์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มประชาสัมพันธ์

สรรสาระ
     • ผลิตภัณฑ์ไหมพรมย้อมสีธรรมชาติจากการแปรรูปรังไหมเหลือทิ้ง
       โดย ธัญญภรณ์ ศรีสุบิน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น กองเทคโนโลยีชุมชน

     • การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์
       โดย ปวีณ์นุช เจริญสุขพลอยผล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

     • การยกระดับหน่วยตรวจด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17020
       โดย ณิชชาอร ภควัตชัย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

     • Green To กิน - กิจกรรมสีเขียวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
       โดย สุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              วนัท ตะเภาพงษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     • ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ สำหรับครัวเรือน
       โดย อนุชา สินธุสาร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

     • เทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่มจากอากาศนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
       โดย อุมาภรณ์ บุญนิธิ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

     • สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับสนามเด็กเล่น
       โดย ศิริพร ช้างน้อย นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม

     • "TRIUP Act" พรบ. เพื่อนักวิจัยไทย ปลดล็อคความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง
       โดย กฤตยานันท์ พลเขตต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ

    • การยกระดับคุณภาพยางและผลิตภัณฑ์ยางพาราของประเทศไทย สู่มาตรฐานระดับสากล
       โดย สุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

    • เทคโนโลยีการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า

    • การตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์ วัสดุจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาคปฐมบท

      โดย ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

รอบรู้ รอบโลก การจัดการทางวิทยาศาสตร์การตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์
      โดย ณัฐเขต หมูทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม

DSS News